CAPSA-CASTELL / BUILDING-BOX


Què és?
Una proposta per divulgar edificis emblemàtics d’interès cultural de manera atractiva i per a  tots els públics.

 

¿Qué es?
Una propuesta para divulgar edificios emblemáticos de interés cultural de manera atractiva y para  todos los públicos.


What’s it?
An attractive proposal for all ages to spread significant and interesting cultural buildings.

La Building-Box és una sorprenent capsa desplegable. La part de fora representa l’exterior de l’edifici, la part de dins ens convida a descobrir-ne els interiors: les estances, el mobiliari característic i els personatges rellevants que formaren part de la seva història.La Building-Box es sorprendente porque es desplegable. En la parte de afuera se representa el aspecto exterior del edificio mientras que su interior nos invita a descubrir las estancias, el mobiliario característico y los personajes relevantes que formaron parte de su historia.

The Building-Box is a surprising unfoldable case. Outside depicts the exterior look of a building when the inside invites us to find its interior aspects: the rooms, characteristic furniture and also relevant personages’ whom took part of its history.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada